وبلاگ ال جی
تعمیر تلویزیون پلاسما مدل 42PX4

خرابی در این مدل تلویزیون ال جی به این صورت بود که تلویزیون خاموش شده بود و روشن نمیشد . البته به گفته مشتری این اواخر هم تلویزیون دیر روشن میشد .

وبلاگ ال جی
تعمیر تلویزیون ال سی دی مدل 42lh700

خرابی در این مدل تلویزیون ال جی lg به این صورت بود که اندکی پس از روشن شدن تلویزیون خطوط عمودی سبز رنگ در سرتاسر تلویزیون به وجود می آمد .

وبلاگ ال جی
تعمیر تلویزیون ال ای دی مدل 42lv37100

خرابی در این مدل تلویزیون ال جی به این شکل بود که پس از روشن کردن تلویزیون چراغ جلوی تلویزیون سفید میشد ولی تلویزیون تصویر و صدا نداشت .

جستجو