تعمیر مدل th-p42x50m
تعمیر مدل th-p42x50m

خرابی در این مدل تلویزیون پاناسونیک مدل p42x50 به این صورت بود که تلویزیون روشن نمیشد و چراغ قرمز جلوی تلویزیون 7 بار چشمک می زد .

تعمیر مدل th-p50vt30r
تعمیر مدل th-p50vt30r

خرابی در این مدل تلویزیون پلاسما پاناسونیک مدل p50vt30 به این صورت بود که تلویزیون روشن نمیشد و چراغ جلوی تلویزیون 7 بار چشمک میزد .